Clinique 黃油大革新!小編走進Clinique iD 肌地贏獎品:新品試用+最IN個人頭像WhatsApp Stickers

Clinique 黃油大革新!小編走進Clinique iD 肌地贏獎品:新品試用+最IN個人頭像WhatsApp Stickers

Clinique 黃油家族是Clinique 經典皇牌產品,今年推出的革命性新品Clinique iD™,更令Clinique 黃油家族昇華變成15款自選個人配方,小編見到廣告後一直都好想試!早前已在網上登記成為「肌」密專員,今天就來到Clinique iD 「肌」地,教大家完成Beauty Missions,贏取豐富禮物啦!有咩禮物?小編就拎走咗有我個樣嘅WhatsApp Stickers (好得意㗎!)、Clinique iD試用裝……想知就睇埋落去啦!

(presented by Clinique30 )

你可能也喜歡