【shu uemura 粉底液】即看會員用後感心得 iTRIAL美評限定試用活動

【shu uemura 粉底液】即看會員用後感心得 iTRIAL美評限定試用活動

iTRIAL美評於2019年10月與 shu uemura 合作舉辦了產品試用活動,積分80分或以上的會員有機會得到 shu uemura 無限輕透持妝粉底液 乙份 (名額:30名)。

現時試用活動已經結束,來看看部分會員的用後感心得吧!

shu uemura 粉底液 unlimited 心得 試用 感想
shu uemura 無限輕透持妝粉底液 – 部分用家心得

查看更多用家評價心得:iTRIAL會員對 shu uemura 無限輕透持妝粉底液

 

延伸閱讀: 美評家試用報告

【shu uemura 粉底液】打做無「焗」限輕透妝感 無時無刻都咁清爽♥

shu uemura 粉底液 unlimited 心得 試用 感想

更多會員用後感分享:www.itrial.hk/products/

你可能也喜歡