mini size手袋

港女親身解答入手mini size手袋因由 價格分分鐘比大袋更貴

網絡熱話

廣告

近年有不少名牌都推出mini size手袋,雖然mini size手袋實用率不高,但是仍然引起一陣搶購熱潮。有網民就在連登討論區以「發現個個港女用mini size手袋」一題而引起網民討論,指港女用mini size手袋但又要手拎裝滿東西的名牌紙袋出街,不明白為何不買一個大袋呢取代,求一眾網民解答。

港女親身回答入手mini size手袋 全因一個「靚」字

港男因不明為何港女用mini size手袋一事在連登討論區出post發問,指mini size手袋什麼都裝不到,但又要手拎裝滿東西的名牌紙袋出街而引起不少網民回覆,其中一個網民就回覆全因一個「靚」字,指「著到靚一靚唔通咩個背囊出街咩」、又能「裝到別人羨慕的眼光」,如果要裝其他重要東西會給男朋友,若沒有的話則會用一個靚紙袋裝,難道用街市膠袋嗎?

mini size手袋 minisize手袋
(圖片來源:[email protected]
mini size手袋 minisize手袋
(圖片來源:連登討論區截圖)
mini size手袋 minisize手袋
(圖片來源:連登討論區截圖)
mini size手袋 minisize手袋
(圖片來源:連登討論區截圖)
mini size手袋 minisize手袋
(圖片來源:[email protected]

如果有其他重要東西會給男朋友裝,自己就可以輕鬆用細袋行街。

mini size手袋 minisize手袋
(圖片來源:連登討論區截圖)
mini size手袋 minisize手袋
(圖片來源:連登討論區截圖)

用細袋身材顯腿長

另外,又有網民認為用細袋身材比例會更好,對於身形細小的女生來說更是顯長腿恩物。

mini size手袋 minisize手袋
(圖片來源:連登討論區截圖)
mini size手袋 minisize手袋
(圖片來源:[email protected]

用mini size手袋=身份的象徵?

有網民表示曾經接觸相關的售貨員表示mini size手袋其中一個賣點就是當見細袋就代表你有車,大件物品會放車,而細袋則放紙巾、化妝品等隨身小物。

mini size手袋 minisize手袋
(圖片來源:[email protected]
mini size手袋 minisize手袋
(圖片來源:連登討論區截圖)

mini size手袋一袋難求 分分鐘比大袋更貴

當中有不少男生都表示不明白,更表示大部分人用mini size手袋都是因無錢但又想扮野,所以會用一個較低的價錢入手名牌袋,不過隨即被其他網民反駁指現在mini size手袋大部分都有要配貨,分分鐘售貨員都未必有貨給你,而且某些款式價格可能比大袋更貴。

mini size手袋 minisize手袋
(圖片來源:[email protected]
mini size手袋 minisize手袋
(圖片來源:[email protected]
mini size手袋 minisize手袋
(圖片來源:連登討論區截圖)
mini size手袋 minisize手袋
(圖片來源:連登討論區截圖)
mini size手袋 minisize手袋
(圖片來源:連登討論區截圖)
mini size手袋 minisize手袋
(圖片來源:連登討論區截圖)

圖片來源:[email protected][email protected]、連登討論區截圖[email protected]

你可能也喜歡