Dior Backstage Studio @Facesss 分享4個必勝派對妝容貼士

Dior Backstage Studio @Facesss 分享4個必勝派對妝容貼士

不知不覺已經係倒數聖誕嘅日子,約會和大小派對接踵而來,大家準備好未?好多人都會在聖誕節去派對,小編都當然不例外,所以小編都已經煩惱派對當天甚麼妝容才可以成為全場焦點!就讓Dior Backstage Studio @Facesss告訴你如何打造屬於自己的派對必勝妝容4大重點!

(Presented by Dior)

你可能也喜歡